Patiëntenvereniging

We zijn verheugd mee te delen dat we een samenwerking gestart zijn met de patiëntenvereniging die de belangen behartigt en vertegenwoordig van patiënten met een neuro-endocriene tumor. We vinden het namelijk belangrijk dat het patiënten perspectief bij wetenschappelijk onderzoek een prominente plek krijgt.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.netneckanker.nl