15 februari 2024

Samenwerking gestart met NETNEC Kanker

We zijn verheugd mee te delen dat we een samenwerking gestart zijn met de patiëntenvereniging die de belangen behartigt en vertegenwoordig van patiënten met een neuro-endocriene tumor. We vinden het namelijk belangrijk dat het patiënten perspectief bij wetenschappelijk onderzoek een prominente plek krijgt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.netneckanker.nl